ROBEX Automatizări S.R.L.

410025 Oradea, România
Strada Republicii nr. 26, Cam. 3, Ap. 8

E-mail*: support@robexrom.ro

Telefon: +40 72 776 2392

Fax: +40 35 945 9619

WFWG - Water Flow Working Group

 

Stimate Partener!

 

Avem plăcerea de a vă informa că ROBEX Automatizări S.R.L. a pornit sistemul său de newsletter având ca subiect principal tehnologiile de măsurare a apelor uzate şi a apelor potabile

Cu ajutorul acestor buletine informative dorim să vă ţinem la curent cu noutăţile noastre în domeniul nostru de activitate. Dorim să vă prezintăm în mod regulat exemple de aplicaţii, actualizări a produselor şi a experienţelor noastre în domeniu.

Dorim ca în viitor newletter-ul nostru să vă fie a sursă de informaţii utile, nu dorim să vă încărcăm cu marketing.

Dacă sunteți interesat în oricare dintre newsletter-ul nostru sau pur și simplu doriți să găsiți o soluție la o problemă specifică, vă rugăm să ne contactați cu încredere.

 

Cu stimă,

Echipa ROBEXInundaţii. Cum să prevenim inundaţiile? - a treia parte

2017.01.25.

 

La mulţi ani!

 

În ultimele câteva luni am început publicarea în mai multe părţi a unui articol scris de Steffen Lucas, manager de produse la NIVUS și tehnician în ingineria măsurătorilor de apă uzată și potabilă, recunoscut internațional pentru activitatea sa în domeniul de apă şi apă uzată. Urmează penultima parte a seriei „Inundaţii. Cum să prevenim inundaţiile?”.

 

Măsuri de luat - înainte de venirea potopului!

 

Nivelul şi debitul apelor de suprafaţă

Măsurarea debitelor cu ultrasunete utilizând principiul timpului de transport (timp de tranzit) ne oferă o soluţie de încredere pentru aplicaţiile în ape de suprafaţă. 

În comparaţie cu alte metode de măsurare, determinarea timpului de transport prin corelarea semnalului asigură o stabilitate ridicată în timpul funcţionării. Folosind 2 căi de măsurare, echipamentul obţine valori foarte precise pentru curgerile cu profile stabile. Se pot realiza măsurători chiar şi în medii puternic poluate, la un nivel constant de acurateţe. Un sistem constă dintr-un transmiţător şi o pereche de senzori. Senzorii sunt instalate pe peretele conductelor funcţionând ca emiţător şi receptor în mod alternativ.

Timpul de transport în sensul curgerii este mai scurt decât cel contrar, astfel diferenţa dintre cei doi timpi este proporţională cu viteza medie de curgere pe calea de măsurare. Echipamentul calculează viteza de curgere pe toată suprafaţa secţiunii folosind viteza determinată pe calea de măsurare şi o afişează direct pe ecran.

 

Figura nr. 6: Măsurarea nivelului şi debitului apelor de suprafaţă

 

Măsurarea debitelor în rezervoare de apă

În Germania măsurarea/ monitorizarea şi prelucrarea datelor măsurate a apelor în rezervoare este guvernată de legi și reglementări. În funcție de structura bazinelor, de la cerința de acuratețe și de măsurare a domeniului de aplicare acești factori pot varia considerabil, de aceea mai jos am listat câțiva factori:

•    Măsurarea nivelului de umplere

Măsurarea nivelului de umplere a bazinului prin senzori cu celule de presiune, ultrasunete sau radar permite determinarea continuă a progresului de încărcare şi a volumului stocat.

  
•    Efluenţi

În funcție de cerințele și importanța deversării se măsoară începutul, sfârșitul și durata de deversare (dar prin această cale nu va fi determinat cantitatea) sau în mod direct cantitatea deversată.

Măsurarea directă a cantităţii de apă poate fi executat prin măsurarea nivelului pe pragul de deversare şi utilizarea formulei Poleni (Q/h), dar această metodă este foarte imprecisă. O altă metodă mai precisă pentru măsurarea debitelor este prin măsurarea nivelului (măsurarea prin celule hidrostatice sau ultrasonice) şi a vitezei de debite (ultrasonic Doppler sau metoda „cross-correlation”).


•    Cantităţi redirecţionate la staţia de epurare

Aceste măsurători nu există încă la majoritatea staţiilor de tratare / epurare apă. Pentru măsurarea debitelor redirecţionate putem utiliza debitmetre cu principiul de măsurare magneto-inductivi (datorită sensibilităţii la depuneri, conţinut de uleiuri/grăsimi sau depuneri biologice) sau senzori ultrasonice combinate pentru măsurarea nivelului şi a vitezei (Doppler sau „cross-correlation”). Prin utilizarea acestor metode pe lângă monitorizarea datelor avem posibilitatea de a controla cantitatea efluenților sau de managementul inteligent a apelor.

 

Figura nr. 7: Măsurarea efluenţilor

 

Măsurări în reţele de canalizare

Trebuie făcut distincție între măsurători temporare (cu instrumente portabile) şi între măsurători staţionare. Măsurătorile portabile sunt aplicate pe locuri fără alimentare cu energie electrică pentru colectarea datelor precum nivelul apei, debitul pe vreme uscată și umedă pe o perioadă de timp determinat. Astfel încât concluziile primare dau informaţii despre: fiecare secțiune de canal, prezenţa infiltraţiilor, permeabilitatea canalelor (care datorează din structurii şi vârsta canalului) şi despre capacitatea de stocare.

Sistemele portabile sunt alimentate prin acumulator. Nivelul apei este măsurat prin utilizarea celule hidrostatice sau cu senzori ultrasonice. Viteza debitelor este măsurat prin metoda ultrasonică Doppler sau „cross-correlation”.

 

Figura nr. 8: Sistem portabil de măsurare debite (NIVUS PCM Pro + NivuLog)

Măsurătorile staţionare funcţionează cu aceeaşi metodă ca şi cele portabile. Diferenţa este că sistemele staţionare necesită energie electrică (230 V AC sau 12 V DC alimentare prin panou solar) care permite ca măsurare continuu, ulterior dă posibiltate la operare automată sau intervenţii în procesele de control și reglare.

 

Figura nr. 9: Sistem staţionar pentru măsurarea debitelor

 

Va continua…