ROBEX Automatizări S.R.L.

410025 Oradea, România
Strada Republicii nr. 26, Cam. 3, Ap. 8

E-mail*: support@robexrom.ro

Telefon: +40 72 776 2392

Fax: +40 35 945 9619

WFWG - Water Flow Working Group

 

Stimate Partener!

 

Avem plăcerea de a vă informa că ROBEX Automatizări S.R.L. a pornit sistemul său de newsletter având ca subiect principal tehnologiile de măsurare a apelor uzate şi a apelor potabile

Cu ajutorul acestor buletine informative dorim să vă ţinem la curent cu noutăţile noastre în domeniul nostru de activitate. Dorim să vă prezintăm în mod regulat exemple de aplicaţii, actualizări a produselor şi a experienţelor noastre în domeniu.

Dorim ca în viitor newletter-ul nostru să vă fie a sursă de informaţii utile, nu dorim să vă încărcăm cu marketing.

Dacă sunteți interesat în oricare dintre newsletter-ul nostru sau pur și simplu doriți să găsiți o soluție la o problemă specifică, vă rugăm să ne contactați cu încredere.

 

Cu stimă,

Echipa ROBEXInundaţii. Cum să prevenim inundaţiile? - a doua parte

2016.05.25.

În următoarele câteva luni dorim să vă împărtăşim cu Dvs. un articol scris de Steffen Lucas, manager de produse la NIVUS și tehnician în ingineria măsurătorilor de apă uzată și potabilă, recunoscut internațional pentru activitatea sa în domeniul de apă şi apă uzată.

 

Măsuri de luat - înainte de venirea potopului!

 

Înregistrarea datelor – de ce, ce şi cum?

 

Prin schimbările care au avut loc în mediul nostru a devenit clar că statisticile istorice despre cursul așteptat și efectele unei inundații existente sunt tot mai puțin valabile.

Modelele hidraulice moderne în momentul pregătirii lor au la bază presupuneri ținând cont de datele şi evenimentele istorice.

Acestea necesită - nu în ultimul rând, din cauza schimbării dinamice a habitatului nostru - o comparație constantă și calibrarea lor prin date reale din evenimente de ploaie și de inundații. Abia atunci vom fi în măsură - cu ajutor acestor modele – să calculăm de încredere progresiile inundațiilor în viitor ca apoi din rezultatele colectate să identificăm punctele slabe ale sistemului hidraulic și să determinăm necesitatea măsurilor de precauție suplimentari.

Doar datele derivate din măsurători precise şi corecte -înregistrate din evenimente de precipitații anteriori- pot fi informații utile la planificarea secțiunilor transversale a canalelor şi capacităților de stocare.

În scopul de a evalua și de a calcula sistemele ca un întreg este imperativ să se obțină date de măsurare din toate domeniile. Aceste date de măsurare trebuie să fie disponibile nu numai pentru perioadele de inundații ci pentru toate evenimentele de precipitaţii a tuturor anotimpurilor. In schimb, datele pentru perioada normală de vreme uscată sunt de mare importanță, deoarece acestea permit calcule în ceea ce privește volumul de stocare disponibil și caracteristicile de curgere la apariția unui eveniment de furtună.

Pentru a avea ansamblul sunt necesare următoarele date (cu densitatea suficientă) - vezi figura nr.3:

  • Debitul şi nivelul a diferitelor ape de suprafaţă şi a cursurilor de apă
  • Nivelul apelor subterane
  • Intensitatea precipitațiilor și evoluția lor în timp
  • Volumul și procentajul de utilizare a canalelor colectoare a apelor pluviale şi a canalelor combinate 
  • Volumul apelor emise şi transmise către obiecte de gestionare a apelor pluviale
  • Procentajul de folosire a apelor de suprafaţă

În elaborarea unor proceduri adecvate de măsurare optimizat este recomandat desfășurarea aplicațiilor de către un specialist din cauza varietății de sarcini diferite de măsurare.

 

Figura nr. 3: Sistem de măsurare şi colectare de date

 

Măsurarea precipitațiilor:

Măsurarea cantităților de apă ce provin din precipitații atmosferice sau care se depun din alți hidrometeori se efectuează cu ajutorul pluviometrului. Pluviometrul este un instrument cu ajutorul căruia se colectează şi se măsoară cantitatea de precipitații căzute într-un anumit loc. 

De mulți ani cel mai bun pluviometru dovedit este cel mecanic, unde un vas colector cu suprafața standardizată colectează precipitația din care apa picură în două vase mici amplasate vizavi. Când primul vas este plin înclină şi apa curge în vasul al doilea. Fiecare înclinare a vaselor înseamnă o cantitate anume de precipitații. Înclinările sunt înregistrate şi printr-un timbru electronic cu utilizarea unui colector de date pot fi salvate.

 

Figura nr. 4: Pluviometru

 

Nivelul apei subterane:

Adeseori în zonele utile şi importante funcționează deja de câţiva ani godeuri de monitorizare a nivelului apei subterane. Acestea sunt conducte forate până la stratul de condus ape subterane, au cam 2-5” în diametru iar capătul superior se află asupra nivelul solului şi este acoperit. Nivelul în interiorul tubului este egal cu nivelul apei subterane.
Cu câțiva ani în urmă nivelul apei a fost citit în majoritate manual prin ajutorul unei sonde, astăzi recoltarea datelor se poate face electronic combinat cu un senzor de presiune.

 

Figura nr. 5: Colector de date a nivelului apei subterane

 

Va continua…